Prisen består av plakett og diplom og skal være en hederspris som skal øke bevisstheten omkring god byggeskikk i Hamar kommune.

 

Genreasjonsboligen Villa Riise fikk byggeskikksprisen 2005 Genreasjonsboligen Villa Riise fikk byggeskikksprisen 2005
Ann Avranden med plakatten som er laget. Utdelingen til familien Riise.

I statuttene for byggeskikkprisen heter det at prisen skal gå til bygg eller større anlegg i kommunen som er utformet på en spesiell god måte og slik at det passer fint inn i miljøet på stedet
Og akkurat dette har juryen lagt vekt på når det gjelder generasjonsboligen ved Villa Riise. I begrunnelsen heter det at generasjonsboligen i Storhamargata 126 respekterer de lokale miljømessige og kulturhistoriske forhold. Den arkitektoniske løsningen reflekterer vår samtid, men stilmessig er det også i dialog med det fredete hovedhuset, Villa Riise. 

Bygget har funnet sin form gjennom at familiene, arkitekter, lokale myndigheter, bedrifter og Riksantikvaren har vært involvert. Siden eiendommen er fredet, har det vært restriksjoner som måtte  takles underveis i prosessen. Arkitekten har vært Stein Aasen. (Sivilarkitekter Fosse og Aasen AS) 

Beboerne av huset er Elin Riise, Knut Wold og deres tre barn, mens tiltakshavere er Ruth og Dag Riise.
På bilde 4 fra kommunestyret 21.desember, ser vi arkitekt Stein Aasen, Dag Riise, ordfører Einar Busterud, Ruth Riise og de tre barna som bor i generasjonsboligen.

Plaketten og diplomen er for øvrig laget av Ann Avranden (bilde 3) som er tilknyttet Disen kulturveksttun. Kunstner og uttrykk ble valgt etter en konkurranse om å utforme en plakett til dette dette formålet.

Berit Andersen ved kulturkontoret har vært sekretær for juryen som besto av to politisk valgte representanter, en administrativt valgt representant med arkitektfaglig bakgrunn, en representant fra Hedmark og Oppland Arkitektforening og en representant fra Hedmark kunstnersenter. 

 


Les mer om byggeskikkprisen