Norskkurs 

  • Norskavdelingen tilbyr undervisning i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere etter lærerplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. 
  • Undervisningstilbudet ved Hamar læringssenter er tilpasset til den enkelte deltakers mål og bakgrunn. Deltakere tas opp etter søknad.

Kursnivå

  • Vi tilbyr kurs på ulike nivåer hvor A1 og A2 er nybegynnernivåer og B1 og B2 er høyere nivå.
  • Nivå B2 gis både som kveldstilbud og på dagtid.
  • Deltakerne går i grupper ut fra utdanning og språkferdigheter.

Gratis eller ikke 

  • Tilbudet er gratis for alle som har rett og plikt, eller bare rett til opplæring i norsk og samfunnskunnskap.
  • Dersom du har rett til gratis tilbud har du tre år på å ta 600 timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap fra du fikk oppholdstillatelse dersom det skal være gratis. 
  • Fristen begynner å løpe fra den datoen du fikk din første oppholdstillatelse. 
  • Dersom du ønsker å vite mer som hvilke rettigheter og plikter du har, kan du klikke inn på IMDIs nettside om norskkurs. 

Påmelding/Spørsmål
Dersom du ønsker å melde deg til kurset kan du ta kontakt med
Grete Sivertsen, grete.sivertsen@hamar.kommune.no,
Telefon: 62 56 36 80.