Hamar kommune skal utarbeide overordnede føringer for den videre utviklingen i omformingsområdene som er vist i kommuneplanens arealdel.

Tilbake til hovedside, Arealdel