I tillegg til kommunedelplan for Stavsberg og ny kommunedelplan for Østbyen med Ringgatas forlengelse, som er under arbeid, bør det vurderes å utarbeide kommunedelplaner for områdene:

  • Slemsrud-Greftenmoen
  • Hjellum
  • Ridabu
  • Ingeberg, i forbindelse med ny regional planavklaring
Eksempel på plankart

Tilbake til hovedside, Arealdel