Det skal utarbeides ny transportplan for Hamar i form av ny kommunedelplan for veg og trafikk. Buss i Hamar

Tilbake til hovedside, Arealdel