Det skal utarbeides kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Hamar.

Kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap skal videre sikres i arealplaner etter plan- og bygningsloven. Landbrukets miljøplaner, planer for områdetiltak og skogbruksplaner omhandler også kulturminner og skal tas hensyn til. Det bør utarbeides forvaltningsplaner og skjøtselsplaner for å ivareta viktige kulturmiljø.

Milestein

Tilbake til hovedside, Arealdel