Hamar kommune skal tilrettelegge for boligbygging i henhold til prognoser og mål i Kommuneplanens samfunnsdel og Boligplan for Hamar fra 2004-2007. Boligbyggingen skal hovedsakelig skje innenfor Hamars byvekstgrense og som styrking av eksisterende grendesentra. Boligbygging

Tilbake til hovedside, Arealdel