Bebyggelse og anlegg skal utformes med respekt for Hamars særpreg og stedsidentitet. I alle byggeprosjekter skal det legges sterk vekt på estetiske og arkitektoniske kvaliteter i henhold til Hamar kommunes estetiske retningslinjer. Fylkeskommunen og fylkesmannens mål om økt bruk av tre som byggemateriale i offentlige bygninger bør etterstrebes der det passer med eksisterende omgivelser og stedskarakter.Byggeskikk

Tilbake til hovedside, Arealdel