Kunsten og kulturens plass og rolle bør vurderes og ivaretas ved alle større utbyggingsprosjekter.

Tilbake til hovedside, Arealdel