Kirker og kirkegårders nærmeste omgivelser skal så langt det er nødvendig for å ivareta anleggets symbolske, arkitektoniske og kulturelle verdi ivaretas ved regulering til spesialområde bevaring. Vang kirke

Tilbake til hovedside, Arealdel