Ved byggetiltak, regulerings- og bebyggelsesplaner skal det tas hensyn til utbyggingens effekt på trafikksystemet, lokalt vegnett, hovedvegenettet, parkering og behovet for kollektivt transporttilbud.

Tilbake til hovedside, Arealdel