Virksomheter skal lokaliseres i byggeområder for virksomhet og byggeområde for bybebyggelse. Det må dokumenteres at virksomheten lar seg forene med omgivelsene. Det skal spesielt vurderes konsekvenser vedr. støy, parkering, trafikksikkerhet og estetikk.

A: Besøksintensive virksomheter og virksomheter med mange arbeidsplasser samlet skal lokaliseres der det er god kollektiv transportdekning, langs hovedvegnettet eller i bysentrum.
Eksempel på slike virksomheter er kjøpesentra, detaljvarehandel, kulturhus, stadionanlegg, skoler og sykehus.

B: Virksomheter med middels arbeidsplass- og besøksintensitet bør lokaliseres til bybebyggelsen utenfor bykjernen/kjøpesentergrensen eller virksomhetsområder nær sentrum eller avlastningssentra. Eksempel på slike næringer er kontorvirksomhet og salg av plasskrevende varer som for eksempel biler.

C: Virksomheter med lav arbeidsplassintensitet, høyt transportbehov og lav besøksintensitet bør lokaliseres nær fjernveg, på Trehørningen eller tilsvarende områder i Hamars nærhet.
Eksempel på slike virksomheter er produksjoner med behov for mye lagringsplass utendørs, tyngre industriell produksjon og framstilling av produkter som videreselges via engrosmarkedet.

Tilbake til hovedside, Arealdel