Ved all planlegging av utbygging skal rekkefølgebestemmelser vurderes for å ivareta stedenes kvalitet og attraktivitet. Som alternativ kan utbyggingsavtaler benyttes for å sikre gjennomføring av utbyggingen, om ikke krav til rekkefølge kan løses innenfor et utbyggingsprosjekt.
Det vises til departementenes rundskriv H-5/02 om utbyggingsavtaler.

Tilbake til hovedside, Arealdel