VannledningerVed utbygging / fortetting av nye områder må ikke bygninger eller konstruksjoner komme nærmere offentlige ledninger enn 5 meter fra senter va-anlegg.

Ved større byggeprosjekter og i nye byggeområder skal det etableres systemer for lokal overvannshåndering. Dette fordi kommunens eksisterende overvannsnett har begrenset kapasitet.

For bolig- og fritidsbebyggelse skal kommunens retningslinjer for mindre avløpsanlegg legges til grunn.


Tilbake til hovedside, Arealdel