Dersom byggegrensen på 30 meter mot jernbanen berøres, må tiltaket godkjennes av Jernbaneverket.

Dersom byggegrense på 100 meter mot E6 berøres, må tiltaket godkjennes av Statens vegvesen.

Byggegrense langs Mjøsstranda skal ivareta Hamars tilgjengelige og grønne strandsone og mulighet til å oppleve uforstyrret nærhet til Mjøsa. For ubebygde tomter i Strandvegen, kan byggegrenser vurderes gjennom dispensasjon.

Tilbake til hovedside, Arealdel