Rivningstomter skal opparbeides med midlertidig grøntanlegg og/eller gis en midlertidig bruk hvis det er praktisk mulig. Forsøpling skal unngås.

Tilbake til hovedside, Arealdel