I byggeområder utenfor byvekstgrensen kan det tillates større boligtomter og større omfang av eneboligbebygggelse. Enebolig med hage

Tilbake til hovedside, Arealdel