Ved boligbygging med atkomst til tomta fra riksveg, fylkesveg eller kommunal veg som har funksjon som samlegate og der trafikkbelastning er større enn ÅDT 200, skal det bygges slik at boligen får snuplass for bil på egen tomt.

Tilbake til hovedside, Arealdel