Støyskjerming langs gate og veg som skjermer eller voller i eiendomsgrensen er i prinsippet uønsket. Så langt som mulig, skal trafikkstøy dempes ved lokal skjerming av uteoppholdsplass og evt. fasadeisolering.

Tilbake til hovedside, Arealdel