I LNF-områder skal hensynet til en langsiktig forvaltning av natur- og kulturlandskap legges til grunn for landbruk, vern og allmenn rekreasjon.LNF-områdene

Tilbake til hovedside, Arealdel