Kantvegetasjon skal bevares langs vassdrag. Allmennheten skal sikres tilgang til strandsonen så langt det kan forsvares ut fra målet om biologisk mangfold. 

Tilbake til hovedside, Arealdel