Driftsstyret ved Ajer ungdomsskole

 

Disse er medlemmer av skolens driftsstyre:

Elevrepresentanter:  (leder av elevråd) –  (nestleder) –  (nestleder)

Foreldrerepresentanter:  Odd Vidar Skåret  (leder av driftsutvalget) - _____________(leder av FAU)og __________(foreldrerepr.)

De ansattes representanter: Kirsti Eide Nyhus,  Espen Steinum (Mari Kjos vara), Dan Brekken (Marius Sollien vara).

Politisk representant Stig Vaagan (Oddvar Hemsøe, vara)

                        Rektor Tom Zachariassen

 

Tilbake til førstesiden Ajer ungdomsskole