Miljøvokterne

Naturskolen reiser rundt på skolene i Stange, Løten, Ringsaker og Hamar og kjører en 2 timers undervisningsopplegg om søppel, avfall og kildesortering. I etterkant av dette blir klassene miljøvoktere på skolen. Dette er et samarbeid mellom Hamar Naturskole og Sirkula

Spor og sportegn

I flere av undervisningsoppleggene vi gjennomfører jobber vi med spor og sportegn. Her på denne siden kan du laste ned et Naturskolens spor og sportegnhefte, og Naturskolens sportegnplakat.

Året rundt med realfag-skole - eksperimenter

Vi har ulike realfagsaktiviteter/eksperimenter som er knyttet opp til årstidene. Til hver måned er det et demonstrasjonsforsøk og et elevforsøk. Flere av aktivitene er knyttet opp til naturen og bruk av den. Alle forsøkene krever lite ustyr slik at dette ikke skal være den begrensende faktoren. Disse forsøkene er utarbeidet i samarbeid med TEKNA Hedmark.

Eksperimentene finner du under "Dokumenter". Klikk på eksperimentet du vil prøve. Det første forsøket i hver måned er demonstrasjonsforsøk, det andre er elevforsøk (Både word og PDF)

Lykke til med realfagsgøy!

Avfallssymboler

Her kan du laste ned en PDF med de mest brukte avfallssymbolene (600KB)