Utvalg for miljø og oppvekst har arbeidet med framtidig struktur for barnehager og skoler i Hamar. Kunnskapsgrunnlag og analyser, som ble brukt i saken om skolestruktur, er lastet opp enkeltvis på denne nettsiden.

Arbeidet ble sluttbehandlet av kommunestyret høsten 2022. 
Komunestyrets vedtak i sluttbehandling ligger i sin helhet her. (Protokoll fra møtet 26.10.22.)  (PDF, 128KB)

Overordnet strategi skolestruktur

 • Fylle opp skoler med ledig kapasitet.
 • Rehabilitere og utvide skoler dersom dette er nødvendig for å avvikle skoler som vedtas avviklet.
 • Bygge nye skoler der dette er nødvendig for å opprettholde eller øke elevkapasitet for å kunne avvikle skoler som er vedtatt avviklet.
 • Rehabilitere og utvide skoler dersom dette er nødvendig for å øke elevkapasitet.
 • Rehabilitere skoler dersom dette er nødvendig for å oppnå godt fysisk læringsmiljø.
 • Bygge nye skoler dersom dette er nødvendig for å oppnå godt fysisk læringsmiljø.

Framtidig skolestruktur

Barneskoler sentrum / Hamar vest
Antall barneskoler reduseres fra 3 til 2.

 • Storhamar skole legges ned
 • Prestrud skole oppgraderes og utvides etter behov
 • Greveløkka skole opprettholdes som i dag

Barneskoler sentrum / Hamar øst
Antall barneskoler reduseres fra 2 til 1

 • Rollsløkken og Solvang skoler slås sammen i ett skolebygg
 • Kommunestyret ser for seg 2 alternative plasseringer av et nytt skolebyg:
 • Ved Rollsløkken skole
 • Ved Børstad u-skole

Barneskoler i Vang
Antall skoler reduseres eventuelt fra 4 til 3.

 • Lunden skole opprettholdes
 • Ingeberg skole opprettholdes og rehabiliteres og utvides ved behov
 • Ny skole på Ridabu der sammenslåing med Lovisenberg vurderes på et senere tidspunkt. Kommunestyret ser for seg 2 alternative plasseringer:
 • Ved Lie
 • Ved Ener u-skole

Informasjon til skolestartere høsten 2024

Informasjon til skolestartere

Ny barnehagestruktur

Ny strategi for barnehagestruktur ble vedtatt i møte i Utvalg for miljø og oppvekst 14.09.22. 

Ny strategi for barnehagestruktur vedtatt (PDF, 1MB)

Handlingsplan vil bli utarbeidet når ny skolestruktur er vedtatt.