Opplæringen er nivåbasert, og vi jobber for å nå nasjonale mål som fører fram til norskprøven, eller så langt en rekker innenfor gitt timeramme. Det gis tilbud på nivå A1 til og med Nivå B2. Læringssenteret arrangerer i tillegg kveldskurs i norsk. Vi har moderne lokaler med eget datarom, smartboard og trådløst nett i alle undervisningsrom.

Kursene våre

  • Norskkurs på nivå A1 til og med Nivå B2 som går kontinuerlig gjennom hele året
  • Samfunnskunnskapskurs
  • Kveldskurs på 75 timer som gjennomføres 2 perioder i året
  • Grunnskole med avsluttende grunnskoleeksamen 

Vi tilbyr også realkompetansevurdering.

Kurstilbud 2022 

Mer informasjon om kursene høsten 2022 kommer.

Ansatte

Voksenopplæring

Ved avdeling voksenopplæring har vi ansvaret opplæring for voksne etter Opplæringslovens §§ 4A-1 og 4A-2. Disse paragrafene omhandler opplæring for voksne på grunnskolens område. Tilbudet gis til innbyggere i Hamar kommune som har behov for, og rett til slik opplæring.

Opplæring i videregående fag er et fylkeskommunalt ansvar.

  1. Elever som har grunnskolerettigheter på bakgrunn av § 4A-1 i Opplæringsloven.
  2. Elever som har fått tildelt enkelttimer / gruppetimer på bakgrunn av
    søknad til PPT, hjemlet i § 4A - 2 i Opplæringsloven.

Se Innlandet Fylkeskommune sine nettsider.

Ofte stilte spørsmål

Henvend deg per telefon 62 56 36 80, e-post eller oppmøte på kontoret vårt. 
Besøksadresse: Torggata 91, 2317 Hamar

Gå inn på UDI sine sider for å finne ut hva du trenger. 
Ta med dokumentasjon til læringssenteret, så hjelper vi deg videre.