Opplæringen er nivåbasert, og vi jobber for å nå nasjonale mål som fører fram til norskprøven, eller så langt en rekker innenfor gitt timeramme. Det gis tilbud på nivå A1 til og med Nivå B2. Læringssenteret arrangerer i tillegg kveldskurs i norsk og samfunnskunnskap. Vi har moderne lokaler med eget datarom, smartboard og trådløst nett i alle undervisningsrom.

Kursene våre

 • Norskkurs på nivå A1 til og med Nivå B2 som går kontinuerlig gjennom hele året
 • Samfunnskunnskapskurs på 75 timer som gjennomføres perioder av året
 • Startkurs på 60 timer som gjennomføres perioder av året
 • Kveldskurs på 60 timer som gjennomføres 2 perioder i året
 • Grunnskole med avsluttende grunnskoleeksamen 


Vi tilbyr også realkompetansevurdering.

Kurstilbud vinter 2022: 

Hamar læringssenter tilbyr kveldskurs i norsk fra A1 til B2-nivå. (Det blir kun satt i gang 2 kurs.)

 • Kursdager er mandager og onsdager fra kl. 18.00 til 20.30, med oppstart 24.januar og siste kurskveld 4. mai.
 • Hele kurset koster kr 4500,-.  Betales på forskudd/ første kurskveld
 • Påmeldingsfrist 19. januar. 
 • Påmelding til voksnorsk@hamar.kommune.no

Ansatte

Navn pedagogisk personale:

E-mail

Kian Barmala

kian.barmala@hamar.kommune.no

Ingrid Braaum

ingrid.braaum@hamar.kommune.no

Mariann Dagfinrud

marianne.dagfinrud@hamar.kommune.no

Åse Marie Daleng

ase.marie.daleng@hamar.kommune.no

Tor Eivind Frøen

tor.eivind.froen@hamar.kommune.no

Ann Kristin Grefsheim

ann.kristin.grefsheim@hamar.kommune.no

Faramarz Houman

faramarz.houman@hamar.kommune.no

Anne Grethe Kjelling

anne.grethe.kjelling@hamar.kommune.no

Jo Kristen Klokkehaug

jo.kristen.klokkehaug@hamar.kommune.no

Pål Knutsen

pal.knutsen@hamar.kommune.no 

Randi Sund Kumar

randi.sund.kumar@hamar.kommune.no

Ståle Martinsen

stale.martinsen@hamar.kommune.no

Trude Pedersen

trude.beate.pedersen@hamar.kommune.no

Gry Van

gry.van@hamar.kommune.no
Bernt Wold

bernt.wold@hamar.kommune.no

Mette Marit Ytterstad 

mette.marit.ytterstad@hamar.kommune.no

Avdeling voksenopplæring: 

   Anne Iselin Sterud

  anne.iselin.sterud@hamar.kommune.no

 

  Marthe Ring Sortehaug

  marthe.ring.sortehaug@hamar.kommune.no

 

   Mona Fjeldvær

  mona.fjeldvaer@hamar.kommune.no  

 Silje Brosvik

silje.brosvik@hamar.kommune.no  

   Rene Gregor

 rene.gregor@edu.hamar.kommune.no 976 48 484

 

Information in English

Address: Torggata 91, 2317 Hamar
Telephone: 62 56 36 80 E-mail: voksnorsk@hamar.kommune.no

Program Manager: Sverre Nes

The municipality of Hamar offers Norwegian language courses combind with and introduction to Norwegian culture at " Folkets Hus". The school is centrally located in the heart of Hamar.

Our program is primarily aimed at individuals who are legally residing in Hamar, and who are eligible for this educational benefit. However, the school is also open to offering this curriculum to other groups of individuals for a fee.

The aim of this program is to prepare and equip each learner for passing the standard national test of Norwegian Language Proficiency, and to ensure that each individual is equipped to become an integrated member of the Norwegian society.

Presently, we have almost 300 persons from more than 35 nations attending our school.

Our teaching staff is highly qualified, and has a broad range of experience in working with language training and assessment for foreign nationals.

For registration: Please contact our school by telephone or e-mail. Alternately, you may also make an appointment to speak with our registrar in person.

Placement test -  for participants who already have some Norwegian language skills - will take place at our school. Please make an appointment. 

Voksenopplæring

Ved avdeling voksenopplæring har vi ansvaret opplæring for voksne etter Opplæringslovens §§ 4A-1 og 4A-2. Disse paragrafene omhandler opplæring for voksne på grunnskolens område. Tilbudet gis til innbyggere i Hamar kommune som har behov for, og rett til slik opplæring.

Opplæring i videregående fag er et fylkeskommunalt ansvar.

 1. Elever som har grunnskolerettigheter på bakgrunn av § 4A-1 i Opplæringsloven.
 2. Elever som har fått tildelt enkelttimer / gruppetimer på bakgrunn av
  søknad til PPT, hjemlet i § 4A - 2 i Opplæringsloven.

Se Innlandet Fylkeskommune sine nettsider.

Ofte stilte spørsmål

Vi ser gjerne at du oppsøker kontoret vårt for å registrere deg. Henvend deg per telefon 62 56 36 80 eller mail for å gjøre avtale. Mandager klokka 09.00 kan du komme til registrering uten avtale.
Du finner søknadsskjemaene våre under "Skjemaer" på nettsiden. 

Gå inn på UDI sine sider for å finne ut hva du trenger. 
Ta med dokumentasjon til læringssenteret, så hjelper vi deg videre. 

Et kveldskurs koster 4500. Betaling skjer første kurskveld, og man binder seg for hele kursperioden.

Et norskkurs koster 3000kr pr måned.