Opplæringen er nivåbasert, og vi jobber for å nå nasjonale mål som fører fram til norskprøven, eller så langt en rekker innenfor gitt timeramme. Det gis tilbud på nivå A1 til og med Nivå B2. Læringssenteret arrangerer i tillegg kveldskurs i norsk. Vi har moderne lokaler med eget datarom, smartboard og trådløst nett i alle undervisningsrom.

Kursene våre

  • Norskkurs på nivå A1 til og med Nivå B2 som går kontinuerlig gjennom hele året
  • Samfunnskunnskapskurs
  • Kveldskurs på 75 timer som gjennomføres 2 perioder i året
  • Grunnskole med avsluttende grunnskoleeksamen 

Vi tilbyr også realkompetansevurdering.

Kveldskurs på Hamar læringssenter

Vi tilbyr 12 ukers kurs i A2 og B1 (del 1) vår 2023.

Kurset vil gå på mandager og onsdager fra kl. 18.00 – 20.30. (Kurset legger opp til en god del egeninnsats mellom kurskveldene). 

Pris er kr 5000,- for kurset. Betaling ved kursstart. 

Oppstart for kurset er 23. januar kl. 18.00. 
Møt opp i 5. etasje på Folkets Hus for betaling og registrering.

Påmelding innen onsdag 18. januar 2023 til e-post: voksnorsk@hamar.kommune.no
 

Ansatte

Voksenopplæring

Ved avdeling voksenopplæring har vi ansvaret opplæring for voksne etter Opplæringslovens §§ 4A-1 og 4A-2. Disse paragrafene omhandler opplæring for voksne på grunnskolens område. Tilbudet gis til innbyggere i Hamar kommune som har behov for, og rett til slik opplæring.

Opplæring i videregående fag er et fylkeskommunalt ansvar.

  1. Elever som har grunnskolerettigheter på bakgrunn av § 4A-1 i Opplæringsloven.
  2. Elever som har fått tildelt enkelttimer / gruppetimer på bakgrunn av
    søknad til PPT, hjemlet i § 4A - 2 i Opplæringsloven.

Se Innlandet Fylkeskommune sine nettsider.

Ofte stilte spørsmål

Henvend deg per telefon 62 56 36 80, e-post eller oppmøte på kontoret vårt. 
Besøksadresse: Torggata 91, 2317 Hamar

Gå inn på UDI sine sider for å finne ut hva du trenger. 
Ta med dokumentasjon til læringssenteret, så hjelper vi deg videre.