Utvalg for miljø og oppvekst har arbeidet med framtidig struktur for barnehager og skoler i Hamar. Arbeidet er ikke avsluttet ennå, men skal sluttbehandles høsten 2022.

Dokumenter (Kunnskapsgrunnlag og analyser) til saken om skolestruktur er lastet opp enkeltvis på denne nettsiden.

Saksgang - forslag for ny strategi

Inne i kommunens møtekalender søker du enklest opp alt om saken ved å skrive SKOLESTRUKTUR i søkefeltet øverst. Alle høringsuttalelsene og en oppsummering av disse, finner du i sakene fra 13.9.2022. (Møte i Utvalg for miljø og oppvekst) 

Politisk behandling av skolestruktur-saken så langt, finner du i møtekalenderen

Forslag til ny strategi for skolestruktur, ligger her. (PDF, 1MB)

Dette er hovedpunkter i forslaget:

  • Oppgradere og utvide Prestrud skole til en elevkapasitet på 630 elever
  • Avvikle Storhamar skole
  • Slå sammen Rollsløkken og Solvang skoler i nytt skolebygg med kapasitet til 630 elever
  • Slå sammen Ridabu og Lovisenberg skoler i nytt skolebygg med kapasitet til 420 elever
  • Oppgradere og utvide Ingeberg skole med kapasitet til 390 elever
  • Ny Børstad ungdomsskole med kapasitet til 450 elever
  • Beholde Greveløkka, Lunden, Ajer og Ener skoler

Videre saksgang skolestruktur i høst

1. Utvalg for miljø og oppvekst behandler forslaget til ny strategi for skolestruktur i sine møter 28. september og 5. oktober.

2. Formannskapet behandler saken etter dette. (Dato kommer)

3. Kommunestyret sluttbehandler saken. (Dato kommer)

Ny barnehagestruktur

Ny strategi for barnehagestruktur ble vedtatt i møte i Utvalg for miljø og oppvekst 14.09.22. 

Ny strategi for barnehagestruktur vedtatt (PDF, 1MB)

Handlingsplan vil bli utarbeidet når ny skolestruktur er vedtatt.