Vi rydder opp etter Hans

Endelig er Mjøsa nede på normal vannstand, og vi kan begynne opprydningsarbeidet. Vi setter av uken 23. til 29. september, og starter med et skikkelig kick-off lørdag 23. september. Alle kan bidra! Ta med hansker, trillebårer, raker, noe som slukker tørsten, og godt humør.

Les mer om oppryddingsaksjonen og bli med!

Bading

Nye vannprøver viser god kvalitet på badevannet, vi fraråder derfor ikke lenger bading. Det kan fortsatt ligge rester etter flommen og slam på land langs Mjøsa. Frem til det er ryddet anbefaler vi derfor å ta hensyn til forholdene ved valg av badested.

Les mer og se resultat av vannprøvene her.

Stengte områder og andre tiltak

 • Mjøsfronten er ryddet og stengt.
 • Skateanlegget er stengt.
 • Stupetårnet er stengt fra 20. september til slutten av oktober i forbindelse med planlagt vedlikehold hvor nederste trinn skal erstattes.

 • Undergangen ved basarene er åpen.
 • Toalettene i Strandgateparken er åpnet.
 • Undergangen ved Vikingskipet er åpnet.
 • Gangveien mellom vannverket og Jessnes er åpnet, men framkommeligheten er dårlig.
 • Gangveien ytterst på Koigen åpnet.
 • Nå er det åpnet for trafikk på brygga. Det kan kjøres mellom Viktoriaundergangen og Nordvikvegen
 • Gang-undergangen ved Espern er åpnet igjen.
 • Victoriaundergangen og 8-metersplanet er åpnet.
 • Vegen fra Nordvikvegen til Skibladnerbrygga er åpen.
 • Åkersvikvegen er åpnet for gjennomkjøring.
 • Sagvegen er åpen.
 • Parkeringsplassen ved Stupetårnet er åpnet, men laderne er fortsatt stengt.
 • Strandgata er åpen for trafikk og bussene kjører som vanlig.

 

Respekter sperringer

For din egen sikkerhets skyld advarer vi på det sterkeste mot å ta deg inn på områder som er stengt. Det er alltid en grunn til at veier er stengt eller områder sperret av, og vi ber alle ta hensyn til skilting og anvisninger på stedet. Selv om det ikke er synlig mye vann på veien, kan det være synkehull og andre farer som ikke er så lette å få øye på.

Råd til privatpersoner ved flom

I utgangspunktet har hver grunneier selv ansvaret for å sikre seg selv og sin eiendom mot naturskade. Dette innebærer også å sette i verk tiltak for å hindre skader ved store vannmengder, slik som vanninntrenging i kjeller og oversvømmelse på eiendommen.

 • Hold deg oppdatert om situasjonen.
  Se prognosen til NVE her. 
  Du kan følge med på vannstanden i Mjøsa her.
 • Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (for eksempel i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker).
 • Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner.
 • Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring. 

Sett deg godt inn i informasjonen om hva du selv kan gjøre her: 

Forebygg og begrens skader

Gå til side om flom

Sandsekker

Hvis du har du behov for sandsekker, kan du hente sekker og fylle selv fra sandlageret. Selvbetjening utenfor porten i Narmovegen 191 (kommuneentreprenøren).

Berørte husstander

Noen husstander har fått tilbud om å flytte til hotell i kommunen, fordi stengte veier har gjort adkomsten til boligene vanskelig. De det gjelder vil bli fulgt opp videre individuelt, og få mer informasjon fra kommunen på hotellet.

Hvem skal du kontakte?

 • Hvis det er problemer i forbindelse med offentlig veg, vann og avløp, kan du ringe vakttelefonen til kommunen: 971 87 497 (døgnåpen). Innenfor åpningstiden på hverdager kontakter du innbyggerservice: 62 56 30 00 (9-15).
 • Opplever du problemer på privat eiendom, for eksempel vann i kjelleren, ta kontakt med ditt eget forsikringsselskap.
 • Ved behov for akutt hjelp, ta kontakt med nødetatene: brannvesenet 110, ambulanse 113 og politi 112.
 • Har du behov for sandsekker, kan du hente sekker og fylle selv fra sandlageret hos kommunentreprenøren. Selvbetjening utenfor porten i Narmovegen 191. 

På våre beredskapssider finner du alltid en oversikt over kontaktpunkter i ulike krisesituasjoner og andre hjelpetelefoner. 

Egenberedskap

Vær forberedet hvis noe skulle skje med kritiske samfunnsfunksjoner – som strøm, mobilnett, internett, transport, vann og avløp. Se anbefalt liste for egneberedskap her: 

Egenberedskap