Hvis du eier en eiendom i Hamar kommune, betaler du eiendomsavgifter til kommunen fire ganger i året. Regningene kommer i terminer med følgende frister: 

21. mars
21. mai
21. august
21. november

Se fakturene dine på Min Side

Du kan se alle fakturaene din ved å logge inn på  Min side på kommunens startside. På Min Side finner du informasjon om eiendommene dine, med oversikt over eiendomsavgifter, eiendomsskatt, vannforbruk, feiing og tilsyn. På Min Side kan du også sammenlignet med tidligere fakturaer.

  • Bare en i hver husstand får fakturaen, så ser du den ikke, sjekk med den du bor sammen med.
  • Du trenger elektronisk ID for å logge deg på.
     

Vann/kloakk 

For vann og kloakk betaler du et forskuddsbeløp hver termin. Beløpet er bergnet ut fra hva du leste av på vannmåleren i fjor. Det du betaler forskudd for i år, er samme mengde vann du brukte i fjor. Hvis du lurer på hva som er normalt forbruk, kan vi som en tommelregel si at ca 50 kubikk vann per person i huset, det er et helt normalt årsforbruk. 

Avregning vann/kloakk 

På årests første regning er det i tillegg en avregning for bruk av vann/kloakk ut fra faktisk forbruk i fjor - det du leste av på vannmåleren ved nyttår. Hvis du har brukt mer enn du har betalt forskudd for, vil derfor denne fakturaen være høyere enn ellers - og motsatt. 

Renovasjon 

Prisene på renovasjon avhenger av størrelsen på restavfallsdunken. Hvis du mener at dunken er for liten eller for stor, må du kontakte Sirkula for å endre størrelsen. Hjemmekomposterer du, får du noe i fratrekk i prisen. Sirkula kan du kontakte her.

Feiing og tilsyn

Du betaler for feing og tilsyn hvert år, selv om feieren ikke er hos deg like ofte. Summen disse tjenestene koster, fordeles på fire år. 

Eiendomsskatt

Alle som er eier av en eiendom, får en egen skatteseddel som viser hva eienndomsskatten er og hvordan den er regnet ut. Skatteseddelen kommer i digtial eller fysisk postkasse. Beløpet det skal betales, vil du også se på fakturaen.

Hamar kommunestyre har vedtatt at kommunen skal benytte Skatteetatens beregnede markedsverdier for boliger som utgangspunkt for utregning av eiendomsskatten. 

Eiendomsskatt kan du lese mer om her. Skattelister som viser eiendomsskatt for alle eiendommer i Hamar, legges ut fra 28. februar og ligger ute i 4 uker.

Selve skattesatsen er i år 4,0 promille.

Eiendomsavgifter som i sum blir mindre enn kr 1000,- pr. år betales kun første termin i året.