Stangevegen stenger for gjennomkjøring mellom Esperantogata og Nedre Briskebyveg under anleggsperioden for Espern bru (juli 2022 - august 2023). Kartet nedenfor viser omkjøringsveier for gående, syklende og kjørende, men vi anbefaler å bruke alternative veier og transportmidler inn og ut av Hamar når det er mulig. 

Du kan følge fremdriften til Espern bru i vårt fortellingskart.

Vi forventer økt trafikk når vinteren kommer og flere setter seg i bilen, særlig i Vangsvegen som er både innfartsvei og omkjøringsvei. Trafikken er størst i rush-tiden på ettermiddagen.

Vi anbefaler:

  • Bruk alternative ruter inn og ut av Hamar, i stedet for Stangevegen og Vangsvegen.
  • Beregn god tid i tilfelle kø, særlig morgen og ettermiddag.
  • Hvis du har mulighet til å sykle eller gå til jobb, kan det være et godt alternativ. Det er godt tilrettelagt for syklende og gående som kommer over Stangebrua, både over Espern-området og langs Stangevegen.
  • Hvis du har mulighet til å kjøre sammen med flere i samme bil, vil det bidra til mindre trafikk slik at andre trafikanter og bussene kommer frem.
  • Innlandstrafikk setter opp ekstra busser for å ha like mange avganger som vanlig. Tog kan også være et godt alternativ inn og ut av Hamar, som bidrar til mindre trafikk på veiene. Hvis flere velger kollektivt og andre transportmidler vil det bli mindre trafikk. 
    Se bussavganger hos Entur og togavganger hos Vy

Vi tilrettelegger gode ruter for gående og syklende som kommer over Stangebrua, både over Espern og langs anleggsområdet i Stangevegen, slik at fremkommeligheten skal være god. Se lysegrønne omkjøringsruter i kartet. Bruk gjerne sykkel hvis du kommer andre veier også, det vil hjelpe på trafikkbelastningen og er et effektivt transportmiddel inne i byen. 
 
I en periode vil Nedre Briskebyveg bli benyttet som gang- og sykkelveg på grunn av arbeider med Stangevegen. Se omkjøringskartet for oppdaterte gang- og sykkelruter. 
 
Vi har fokus på vintervedlikehold for god fremkommelighet, og gang- og sykkelveger er prioritert, også de som er midlertidig anlagt.

Innlandstrafikk vil ha like mange avganger som vanlig på busslinjene som blir påvirket av arbeidet med å bygge Espern bru fordi reisetiden blir noen minutter lengre enn vanlig. Dette gjelder bussrutene B22, B23, B24 og B25. Du finner de nye rutetidene i reiseplanleggeren Entur og på nettsida til Innlandstrafikk.

Innlandstrafikk anbefaler: 

  • Velg gjerne avganger utenom rushtrafikken hvis du har mulighet. Det er størst trafikk på linjene i rush-tiden på ettermiddagen.
  • Se oppdaterte avgangstider i Entur-appen.


Se reiseplanleggeren Entur
Se rutetider på Innlandstrafikk.no

Kundesenteret til Innlandstrafikk svarer på spørsmål på telefonnummer 02040.

Toget kjører som normalt frem til 9. august og etter 4. september, og er et godt alternativ inn og ut av Hamar.

Se togtider hos Vy.

I perioden 9. august til og med 4. september har Bane NOR en planlagt togstans for vedlikehold av jernbanen. Denne perioden skal også brukes til grunnarbeider med Espern bru. Under togstansen vil det kjøres buss for tog. Bane NOR anbefaler derfor å planlegge godt og sette av god tid når du skal reise i denne perioden.

Les mer hos Bane NOR