Aktiviteter

I Hamar har vi landets største spillutviklingsklynge, Hamar Game Collective, og VR-klyngen VRINN, og byen er kjent for The Gathering i Vikingskipet. I tillegg har Hamar en rekke bedrifter og aktører som har kreativ bruk av teknologi som bærende element, og som har sine egne større og mindre aktiviteter og arrangement.

Hamar City of Media Arts logo