Det er viktig å synliggjøre kommende planer, utviklingsprosjekter og muligheter. Med Bylab sørger vi for at vi har en transparent kommune der vi samhandler på tvers av fagmiljøer; med private, med andre offentlige og med innbyggerne.

For å klare å beholde de gode verdiene som Hamar er bygget på, mens vi utvikler kommunen, må vi hele tida ha fokus på inbyggernes behov, diskutere muligheter og lytte til deres stemme.

Bylaben skal være et laboratorium for byutvikling

  • Et sted for eksperimentering
  • Et sted for kunnskap
  • Et sted for å drive frem gode løsninger

Bylaben skal bidra til en utvikling mot en mer bærekraftig, innovasjonsdrevet og inkluderende by på innbyggernes premisser. Det overordnede målet er å bidra til et enda bedre Hamar - for alle.