Hamar i UNESCO

Hamar City of Media Arts logo

UNESCO Creative City er noe som gis til en by og et bysamfunn, og Hamar fikk i november 2021 tildelt status innenfor kategorien "Media of Arts" .

Hamars søknad ble utarbeidet i samarbeid mellom blant annet Høgskolen, The Gathering, Hamar Kulturhus, VRINN, Hamar Game Collective, Kulturskolen, Fabelaktiv, Hamar Næringsforum, festivalene, SINN, Kunstbanken, Innlandet teater, Innlandet fylkeskommune, Hamar Katedralskole, Codeklubben, e-sport-miljøet, Anno, Naturskolen og Frivilligsentralen.

Hamar kommunen er koordinator på vegne av samarbeidet.