Hamar City of Media Arts logo

Ved å bli med i nettverket forplikter byene seg til å dele sin beste praksis og utvikle partnerskap som involverer offentlig og privat sektor samt sivilsamfunnet for å:

  • styrke opprettelsen, produksjonen, distribusjonen og formidlingen av kulturelle aktiviteter, varer og tjenester;
  • utvikle knutepunkter for kreativitet og innovasjon og utvide muligheter for skapere og fagfolk i kultursektoren;
  • forbedre tilgangen til og deltakelsen i kulturlivet, spesielt for sårbare eller minoritetsgrupper og individer;
  • fullt ut integrere kultur og kreativitet i bærekraftige utviklingsplaner.

Nettverket dekker syv kreative felt: Håndverk og folkekunst, mediekunst, film, design, gastronomi, litteratur og musikk.

The Creative Cities Network er en privilegert partner av UNESCO, ikke bare som en plattform for refleksjon over rollen til kreativitet som en løftestang for bærekraftig utvikling, men også som en grobunn for handling og innovasjon, spesielt for implementeringen av 2030-agendaen for bærekraftig utvikling.