Ved å forstørre kartet, vil du se hvilken bane som ligger nærmest der du bor. Mer fakta om hver enkelt bane får du når du klikker på navnet i kartet. Kartet blir oppdatert med status når banene blir vedlikeholdt.

Se større kart

Banene i Kirsten Flagstads veg og på Kirkebyenga i Vangsåsen, har egne vanntårn. De samarbeider med kommunen om vedlikehold, og vedlikeholdet på disse to banene vil derfor ikke gå fram på kartet over.

Bane, ansvar og tid for is 2021/2022

Hovedbanene får is før jul hvis været tillater det. Disse vil også ha best vedlikehold gjennom vinteren.

ISBANE VEL og ANSVAR KOMMENTAR
Stortorget - sirkelen Vegforvalter HOVEDBANE
Greveløkka Park og idrett HOVEDBANE
Prestrud grusbane Park og idrett HOVEDBANE
Åker barnehage Åker og Ener vel HOVEDBANE
Ajer aktivitetspark Ajer ungdomsskole HOVEDBANE - ny i år
Børstad idrettspark Park og idrett HOVEDBANE
     
Finsal Finsal vel Islegges etter jul
Hol barnehage Hol vel Islegges etter jul
Ingeberg skole Ingeberg vel Islegges etter jul
Martodden Martodden barnehage Islegges etter jul
Nygata Briskeby vel Islegges etter jul
Solplassen Ajer vel Islegges etter jul
Tiger'n Skjønsberg barnehage Islegges etter jul
Vidarshov/Visjun Ridabu vel Islegges etter jul 
Kubakken Sirius vel Islegges etter jul
Valumsvegen Solvang og Smeby vel Islegges etter jul
Øverhamninga Øverhamninga grendeutvalg Islegges etter jul
     
Kirsten Flagstad veg Nedre Furberget vel Samarbeid mellom kommune/vel
Kirkebyenga Vangsåsen vel Samarbeid mellom kommune/vel

Tips til lån av skøyter

BUA på Torghjørnet har utstyr du kan låne på hverdagene. 

I førjulstida har vi fått dem til å stille med en kasse skøyter også i helgene. Kassa kommer til å stå inne på Satellitten, og man kan der gå inn og låne seg skøyter gratis i Satellittens åpningstider (lørdag: 11-15 og søndag: 12-17)

Ønske om isbane?

Hamar kommune oppfordrer hver høst alle velene i Hamar om å sende inn en søknad hvis de vil ha isbane i sitt område. Søknadsfristen annonseres hvert år i lokalpressen og på nettsiden i oktober måned. På et samarbeidsmøte med velforeningene vil alle søknader fra byens velforeninger bli vurdert og det avgjøres ut fra ønsker og budsjett hvilke baner som kan islegges i sesongen.

Hovedsesongen for islegging på de fleste baner er etter nyttår, men værforhold avgjør også.