1. Søk om å felle eller beskjære tre på kommunal grunn

Hvis du er nabo til trær som du syns er til skade eller ulempe for deg, kan du søke om å få fjernet eller beskåret trærne. Søknaden vil fortrinnsvis bli vurdert ut fra Naboloven. Vi vurderer også søknader ut fra om treet er skadet/sykt eller om det er andre faglige vurderinger for å fjerne treet. 
Merk: Ulovlig felling av trær blir anmeldt. Vi kan da kreve gjenplanting eller erstatning.

2. Slik søker du

a) Skriv en begrunnet søknad.

b) Legg ved relevant dokumentasjon. Det vil si et kart hvor det er krysset av på hvilke sted dette er og et bilde av de trærne du ønsker å få fjernet.

c) Oppgi om du ønsker å felle eller beskjære treet selv eller om du vil at kommunen skal gjøre det. 
Merk: Vi har begrenset med kapasitet, så det går ofte raskere hvis du tar den jobben selv.

d) Send søknaden og relevant dokumentasjon. Søknad og dokumentasjon merkes med «søknad om trefelling/beskjæring» og send til:

E-post: postmottak@hamar.kommune.no 
Brev: Hamar kommune, postboks 4063, 2306 Hamar

3. Ved innvilget søknad og du har oppgitt at du vil felle selv
Har du oppgitt at du selv vil sørge for at treet felles, kan du nå felle det. Finn evt. en trepleier eller et trefellingsfirma med ansvarsrett for å få hjelp til å felle treet.

Merk: Hamar kommune har ikke ansvaret for fellings- eller beskjæringsarbeidet dersom du eller andre utfører det for deg.

4Ved innvilget søknad og du har oppgitt at kommunen bør felle det

Vent på at kommunen kommer.

Meld fra om feil og mangler 

Du kan også tipse oss om trær på kommunal grunn du mener er i veien eller til fare. Send i så fall melding om saken med stedsbeskrivelse til adressene oppgit over.