En helhetlig plan for utviklingen

I desember vedtok kommunestyret den foreslåtte helhetsplanen for Mjøsfronten. Planen er et resultat av et langsiktig arbeid; brede medvirkningsprosesser og erfaringer fra alle strakstiltakene som er gjennomført.

- Helhetsplanen er et solid grunnlag for å gå videre med utviklingen, sier Guro Vestvik, leder for byutvikling i Hamar kommune. - Nå har vi et godt gjennomarbeidet fundament å jobbe videre på, som sikrer helhetlige løsninger og gir en tydelig retning for det videre arbeidet. Samtidig jobber vi nå med å utarbeide en fysisk landskapsplan for hele området i samarbeid med arkitekter og landskapsarkitekter, som skal presenteres i løpet av våren 2023. Det skal også vedtas en investeringsplan for etappevis utvikling over de neste årene. 

Du kan lese mer om helhetsplanen som er vedtatt i fortellingskartet for Mjøsfronten. 

Gå til fortellingskart for Mjøsfronten

Solplassen i indre havn blir første byggetrinn 

Kommunestyret vedtok 8. februar en tilleggsfinansiering på 5 millioner kroner til å bygge nedtrappingen til Mjøsa allerede i 2023. Guro Vestvik ser frem til å sette i gang med første byggeprosjekt:

- En nedtrapping i indre havn tror vi blir en god start på første byggetrinn som vil tilføre noe nytt og unikt til området. Området langs havna trenger en opprydding, og det er et solfylt område i nær tilknytning til vannet som gir store muligheter for opphold. Solplassen vil dessuten knytte byen nærmere til Mjøsa som er en viktig føring i Byromsplanen fra 2013 Ved å oppgradere dette området samt etablere forbindelseslinjer ned til Mjøsa, får vi en mye sterkere kobling til sentrum gjennom Strandgateparken, og en større helhet i området. 

C.F Møller Architect i samarbeid med Fragment ble i august 2022 tildelt oppdraget med å utvikle Mjøsfronten i samarbeid med Hamar kommune. Hovedfokus i samarbeidet til nå har vært utarbeidelse skisser og design for nedtrapping i indre havn og utarbeidelse av fysisk plan for hele området.

Skisse av Mjøsfronten mot byen

Skisser av Solplassen utarbeidet av C.F. Møller (se flere skisser i karusellen nederst i saken)

Mjøsfronten mot båthavna

Området som skal utvikles ligger nedenfor paviljongen, mot båthavna. Foto: Lars Martin Bøe

Samme gode stemning på Mjøsfronten i sommer

Mjøsfronten blir omtrent som vi kjenner Mjøsfronten fra i fjor, med de samme aktørene, stemningen og tilbudene. Vi viderefører de midlertidige tiltakene som allerede er etablert, og jobber i tillegg med flere aktivitetstilbud for å aktivere enda større deler av området. Samtidig evaluerer vi kontinuerlig og tar med oss alle erfaringer i den videre utviklingen. Nedtrappingen i indre havn kommer til å bygges gjennom sommeren, med oppstart april/mai, og antatt ferdigstillelse i løpet av august.

- Vi legger til rette for at Mjøsfronten fortsatt skal oppleves som attraktivt og innbydende i byggeperioden, selv om det vil foregå byggeaktivitet inntil serveringsområdet på dagtid, avslutter Guro. – Vi er veldig fornøyde med at vi kan opprettholde fremdriften gjennom sommeren, og ivareta både langsiktige planer og strakstiltak. 

Vil du følge med på utviklingen? 

Mjøsfronten er bare ett av områdene som er under utvikling langs strandsonen. Vi har laget en fortellingskart der du kan følge alle de ulike prosjektene underveis. 

Gå til fortellingskart for strandsonen