Eksterne aktører er velkomne til å låne lokalet til byutviklingsrelaterte arrangementer og aktiviteter.

Ta kontakt dersom du ønsker å bruke Bylaben til ditt arrangement. 
Send oss en e-post!