Ingeberg skoleLerkevn 10
2323 INGEBERG
Tlf: 62 56 35 25
Rektor: Sissel Havik


Se uteområdet vårt!

Ingeberg skole har 134 elever fra 1 til 7 trinn. Hvert trinn har sin/sine kontaktlærere, som har ansvar for veiledning og oppfølging av den enkelte elev og for kontakten med hjemmet. Totalt er det 25 ansatte ved skolen.

Vi holder til 7 km fra Hamar sentrum, i retning Gåsbu skisenter. Skolen ligger midt inne på Ingebergfeltet.

Skolen har en stor og åpen utelekeplass som innbyr til variert aktivitet. Med hjelp av FAU har skolen egen ballbinge og ulike lekeapparater. Vi bruker også deler av Imerslundmarka til uteskole store deler av året. Skolen har skøytebane og fine skileik – områder i nærheten.

Ingeberg skole er en del av Hamarskolen . Vi ønsker at skolen skal være en mobbefri skole. Vi deltar i Olweus – programmet mot mobbing, har elevmeglingsrutiner der utdannede elever har ansvar for mindre konfliktløsninger, og  en god kultur for samarbeid med hjemmet om løsninger til beste for elevene.

Visjonen vår er derfor kort og godt: ET GODT STED Å VÆRE - MED VILJE TIL Å LÆRE

Syklister ved Ingeberg skole.Ingeberg SFO har 5 ansatte og 65 barn. Her på Ingeberg har vi et stort uteareal hvor barna kan leke og utfolde seg. Busker, trær, håndballbane og fotballbane gir barna gode muligheter for å leke enkeltvis eller samlet.
Inne disponerer vi 2 rom for ulik aktivitet, samt at vi gjør bruk av gymsalen i vinterhalvåret.

Vi er opptatt av at barna skal trives, og at frileken skal ivaretas. Derfor er det nettopp barnas frie utfoldelse som står i fokus hos oss. I tillegg tilbyr vi ulike aktiviteter; drama, sløyd, matlaging osv.

Våre åpningstider er 07.30 - 16.30 mandag til fredag.
Tlf. SFO: 62 56 35 30.

Lenker: