Frognervn 105;Eksteriør Lovisenberg skole
2322 RIDABU

Telefon: 62 56 34 45

Rektor: Live Aasgaard Ottosen
E-post: 
live.ottosen@edu.hamar.kommune.no

Telefon: 62 56 34 46

Lovisenberg skole er en barneskole fra 1971 som  ligger ved Hjellum, ca 6 km øst for Hamar sentrum. Til skolestart i 2010 ble skolen totalrenovert og framstår nå som helt ny og med nytt inventar. Lovisenberg skole har 97 elever fra august 2019. Det er 21 voksne som jobber på skolen.

Skolen satser på fysisk aktivitet og en utstrakt bruk av "Det Grønne Rommet". Det vil si aktiviteter i vid omkrets utenfor skolebygget, både læring utendørs og egne dager med fokus på natur og miljø, fysisk aktivitet og bruk av naturen.

Vi tilstreber varierte læringsmetoder, og har sterkt fokus på vurdering for læring. Dette gjør vi for å jobbe mot skolens visjon:

LÆRING GIR TRIVSEL - TRIVSEL GIR LÆRING 


Lekende barn på skolen.    Elev på fisketur.

Grendehuset ved skolen (på Lovisenberg) består av gymsal med to tilstøtende rom og garderobeplass. Det finnes også et lite tekjøkken. Lokalene brukes aktivt på dagtid og kveldstid og kan i tillegg leies, - også utenom skoleruta - mot betaling. Dersom hele årstrinnet blir invitert, kan lokalene lånes gratis til f.eks. bursdagsfeiring.

Foreldreutvalget (FAU) ved skolen er organisert med et valgt styre på fire personer + to foreldrekontakter m/ vara på hvert årstrinn. FAU er et aktivt organ som jobber til beste for skolen og dens elever.

Velkommen til Lovisenberg skole.

Lenker: