Velkommen til Lovisenberg skoleFrognervn 105;
2322 RIDABU
Telefon: 62 56 34 45

Rektor: Live Aasgaard Ottosen
E-post: live.ottosen@edu.hamar.kommune.no

Telefon: 62 56 34 46


Lovisenberg skole ligger på Hjellum, litt øst for Hamar sentrum. Skolen ble rehabilitert i 2010 og har lyse fine lokaler. Skoleåret 2020-21 er det 112 elever ved skolen og 18 ansatte. 

Skolen har et stort uteområde med egen skog med gapahuk, lavvo og bålplass. Vi har fotballbane og håndballbane, og skøyteis og skiløyper om vinteren. Nærheten til naturen gjør at vi bruker «det grønne rommet» som en aktiv del av undervisningen.  De yngste elevene har uteskole en gang i uka hele året og resten av elevene regelmessig. Dette er også noe vi tar med oss videre inn i fagfornyelsen som blir innført fra og med høsten 2020.08.19

Tegnet logo med visjonVi er en liten skole der vi er opptatt av å ta vare på hverandre og fokuset er stort på fellessamlinger og andre aktiviteter på tvers av trinn. Vi vil at alle skal kjenne hverandre og at alle elevene skal være synlig, noe som er med på å skape trygghet for alle.

I forbindelse med fagfornyelsen har vi stort fokus på å jobbe mer med tverrfaglighet og dybdelæring. Vi tar tak i de tingene som elevene er opptatt av og det som er aktuelt nå i dag, for at elevene skal føle motivasjon og mestring. 

Vår visjon er: LÆRING GIR TRIVSEL, TRIVSEL GIR LÆRING


På SFO er det rundt 40 barn og 3 faste ansatte. Satsingsområder på SFO er lek og fysisk aktivitet, kunst og kultur – formingsaktiviteter, drama og musikk, og sosial læring. SFO er mye utendørs i «det grønne rommet».


Lenke til Facebook-side: https://www.facebook.com/lovisenbergskole