2324 Vang Hedmark
Tlf.: 62 56 35 50Collage fra Lunden skole
Rektor Kjell Ola Brodal

"Alle hører til"

Lunden skole ligger i Vang på Hedmarken. Det er 210 elever på skolen.  Skolen har flotte uteområder. Vi har egen ballbinge og baner til bl.a fotball, stikkball og håndball.  Vi har store sandkasser, hoppbakke og mange fine klatretrær og akebakker. I nær tilknytning til skolen har vi gapahuker i skogen som blir brukt i forbindelse med uteskole.

Skolen har dramarom med egen scene og mediatek med flere PC-er som blir flittig brukt. Ipader brukes også i læringsarbeidet.
Lunden skole har også en egen spesialpedagogisk avdeling  som ble åpnet i 1999. Det er en forsterket avdeling for sterkt funksjonshemmede barn. Se lenke til brosjyre.

Vi bruker It`s learning aktivt og du kan klikke lenken øverst på siden.

Vårt verdigrunnlag er:
Gode holdninger, kunnskap, omsorg og ansvar i et inkluderende felleskap.

Eksteriørbilde Lunden skole

Lenker: