2324 Vang Hedmark
Tlf.: 62 56 35 50Collage fra Lunden skole
Rektor Kjell Ola Brodal

"Alle hører til"

Lunden skole ligger i Vang på Hedmarken. Det er 192 elever på skolen.  Skolen har flotte uteområder. Vi har egen ballbinge og baner til bl.a fotball, stikkball og håndball.  Vi har store sandkasser, hoppbakke og mange fine klatretrær og akebakker. I nær tilknytning til skolen har vi gapahuker i skogen som blir brukt i forbindelse med uteskole.

Skolen er under ombygging og i desember 2020 vil vi ha en helt ny og flott skole med blant annet en ny stor gymsal.


Lunden skole har også en egen spesialpedagogisk avdeling  som ble åpnet i 1999. Det er en forsterket avdeling for sterkt funksjonshemmede barn. Se lenke til brosjyre.

Vårt verdigrunnlag er:
Gode holdninger, kunnskap, omsorg og ansvar i et inkluderende felleskap.

Eksteriørbilde Lunden skole

Lenker: