Nybygget Lunden skole2324 Vang Hedmark
Tlf.: 62 56 35 50
Rektor Kjell Ola Brodal

"Alle hører til"

Lunden skole ligger i Vang på Hedmarken. 

Skolen er under ombygging, og en helt ny og flott skole med plass til inntil 300 elever skal tas i bruk ved skolestart 2020. Det nye skolebygget med egen flerbrukshall har vært bygget med et særlig fokus på klima og miljø.

Lunden skole har også en egen spesialpedagogisk avdeling  som ble åpnet i 1999. Det er en forsterket avdeling for sterkt funksjonshemmede barn. Se lenke til brosjyre.

Vårt verdigrunnlag er:
Gode holdninger, kunnskap, omsorg og ansvar i et inkluderende felleskap.

Lenker: