Besøksadresse: K.O. Bjerklis veg 17, 2316 Hamar

Postadresse: Postboks 4063, 2308 Hamar

Facebook-side: Prestrud skole

Rektor: Cecilie Werner Erichsen, tlf 928 60 412
Assisterende rektor: Hans Martin Raknerud, tlf. 473 35 227

Telefonnummer:
Skolen: 62 56 34 60
SFO: 62 56 34 69

e-post: HA-prestrud-skole@hamar.kommune.no

Prestrud skole ble bygd i 1975 og ligger på Hamar vest, ca 3 km. fra bykjernen. Det er kort vei til Mjøsa og til Furuberget skogsområde. Bygningen er inndelt i 3 hovedfløyer, og er stort sett på ett plan. Alle undervisningsrom har egne innganger med garderober og toalett.

Prestrud skole er den største barneskolen i Hamar kommune. Skolen har en egen velkomstklasse for elever med et annet morsmål enn norsk.

VÅR VISJON:

  • GRIPE GLEDEN
  • MØTE MENNESKET
  • SPEILE SKJØNNHETEN
  • UTVIKLE UNDRINGEN

Prestrud skole - fokusskole NAFO
Prestrud er en flerkulturell skole med 25 ulike morsmål. 12 språkassistenter/morsmålslærere er tilknyttet skolen. Elever med et annet morsmål som kommer flyttende til Hamar, begynner i Velkomstklasse på Prestrud. Prestrud er fokusskole, tilknyttet NAFO, nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. NAFO arbeider med kompetanseheving, nettverksbygging og utviklingsprosjekter for å fremme inkludering og likeverdig opplæring i barnehager, skoler og voksenopplæringsinstitusjoner.

Lenke til NAFO

Andre lenker: