Ridabu skole

Adresse: Vangsvn 360, 2322 Ridabu
Telefon: 62 56 35 40
Rektor: Per Oskar Stai
e-post: peroskar.stai@hamar.kommune.no
 

SFO - leder: Mette Larsson

Telefon SFO paviljong: 62 56 35 39

e-post: mette.larsson@hamar.kommune.noRidabu skole er en barneskole fem kilometer øst for Hamar sentrum. Skolen har dette skoleåret 240 elever og 41 ansatte. Våre nærmeste kjente naboer og gode samarbeidspartnere er Vang kirke og Toneheim Folkehøgskole.


Skolens nærmiljø er fullt av norsk historie og kultur, med bl.a. flere gravhauger fra vikingtiden. I skolens nærhet ligger også Åker gård og Åkersvika naturreservat. Vi har to flotte "uteklasserom", et område med gapahuker og bålplass nede ved Finsalbekken og et område i "Visjuen" (skogen ved Vidarshov gård).


Vi er kjent for å sette opp store elevforestillinger og har satt opp skuespillet "Pihl og hans sognebarn" av Tor Karseth. Dette ble gjort i forbindelse med Vang kirkes 200-års jubileum. 

Skolen har satset mye på matematikkfaget og har blant annet et eget matematikkrom. På 1.-4.trinn kjøres det regelmessige matematikkverksted og skolen arrangerer årlig en matematikkuke for alle trinn i uke 6. Uteskole er et annet satsingsområde hvor det blant annet  ligger inne en fast utedag på småskolen.

 

Vi bruker mye tid og ressurser på den første lese- og skriveopplæringen blant annet med "veiledet lesing"  på 1.-4.trinn. Vi skal benytte oss av prosjektet "Tett på- tidlig innsats", som Rollsløkken og Greveløkka skole har utarbeidet.


Skolen gjennomfører "Foreldreskole" for alle foresatte på 1.trinn hvert år.

Lenker: