Rollsløkken skole

PRAKTISKE OPPLYSNINGER
Rollsløkken skole
Rollsløkkvegen 19
2318 Hamar

Skolens sentralbord/kontor:
62 56 34 80 / 905 24 991 betjenes i tiden                                08.00-15.30 mandag - fredag
Konsulenten Randi Moldstad svarer gjerne på spørsmål
og formidler kontakt med skolens personale,
mandag-onsdag + fredag fra 8.00 – 14.00
e-post: randi.moldstad@edu.hamar.kommune.no

Bente Bergestuen betjener kontoret hver dag etter klokka 14.15.

Rollsløkken - Skolegård - Høst           

Klatrestativet vårtRektor:
Einar Graff Hugo 62 56 34 82 Mob. 480 40 610

Ass. rektor:
Elin Mikaelsen 62 56 34 83 Mob. 993 17 743

SFO-leder:
Hilde Granli 62 56 34 90

Vaktmester:
Bård Selnes Mob. 950 44 011

Sosialpedagog:
Lise Balke 62 56 34 95

Helsesykepleier:
Elin Gebhardt 62 56 34 93 Mob. 476 80 595

Kontaktlærer for elevrådet:
Kristine Wern Silset / Lise Balke
        

Lenker: