Rollsløkken skole

PRAKTISKE OPPLYSNINGER
Rollsløkken skole
Rollsløkkvegen 19
2318 Hamar

Skolens sentralbord/kontor:
62 56 34 80 / 905 24 991 betjenes i tiden                             08.00-15.30 mandag - fredag

Konsulenten Randi Moldstad svarer gjerne på spørsmål
og formidler kontakt med skolens personale,
mandag-onsdag + fredag fra 8.00 – 14.00
e-post: randi.moldstad@edu.hamar.kommune.no
Pga merkantilressurs på  60% betjenes telefonen bare sporadisk på torsdager. 

Bente Bergestuen er på kontoret hver dag etter klokka 14.15.

Rollsløkken - Skolegård - Høst           

Klatrestativet vårtKonstituert Rektor:
Elin Mikaelsen 62 56 34 82 Mob. 993 17 743

Konstituert Ass. rektor:
Hilde Granli 62 56 34 83

Konstituert SFO-leder:
Elin Torve 62 56 34 80
 

Vaktmester:
Bård Selnes Mob. 950 44 011

Sosialpedagog:
Lise Balke 62 56 34 95

Helsesykepleier:
Karoline Hommelstad Os 62 56 34 93  Mob. 

Kontaktlærer for elevrådet:
Kristine Wern Silset 
        

Lenker: