Rollsløkken skoleAdresse: 
Rollsløkkvegen 19
2318 Hamar


Skolens sentralbord/kontor:

  • 62 56 34 80 / 905 24 991 betjenes i tiden 8.00 - 15.30 mandag - fredag

Konsulenten Randi Moldstad svarer gjerne på spørsmål og formidler kontakt med Fasade mot Ringgataskolens personale, mandag - onsdag + fredag fra 8.00 – 14.00.

E-post: randi.moldstad@edu.hamar.kommune.no

På grunn av en merkantilressurs på 60% betjenes telefonen bare sporadisk på torsdager. 

Rollsløkken - Skolegård - Høst           

Klatrestativet vårtRektor:
Pål Marius Skjærstad 62 56 34 82 Mob.995 54 585

Ass.Rektor:
Elin Mikaelsen 62 56 34 83 Mob. 993 17 743

SFO-leder:
Hilde Granli 62 56 34 90
 

Vaktmester:
Bård Selnes Mob. 950 44 011

Sosialpedagog:
Lise Balke 62 56 34 95

Helsesykepleier:
Karoline Hommelstad Os 62 56 34 93  Mob. 940 24 389

Kontaktlærer for elevrådet:
Kristine Wern Silset 
        

Lenker: