http://www.hedmark.org/meny/om-fylkeskommunen/organisasjonen/tannhelsetjenesten/Bilde av Rollsløkken skole

Rollsløkkvegen 19
2318 Hamar
Telefon: 625 63480

Rollsløkken skole ligger sentrumsnært i Hamar. Se kart og flyfoto.

Vi er en to-parallellers barneskole med ca 300 elever og 55 ansatte. Skolen ble bygget i 1922 og rehabilitert i 1996. Skolen tilbyr leksehjelp på 3.- 6. trinn og skolefritidsordning for alle barn på 1.- 4. trinn. 
 

I 2012 ble Rollsløkken skole 90 år!
Litt av historien vår kan du lese her.

Lenker: