Kontaktinformasjon:
Adresse: Furnesvegen 115, 2318 HAMAR
Telefon: 62 56 35 75
Epost: borstad-uskole@hamar.kommune.no

Rektor: Ole Christian Hem

VIKTIG INFORMASJON: 

På grunn av gjeldende smittevern i Hamar kommune vil det ikke være mulig å avholde det tradisjonelle informasjonsmøtet for foreldre med elever i 7.trinn som skal starte ved Børstad til høsten. 

Vi har i stedet laget et digitalet møte som kan sees her: Informasjon til nye 8.trinn og foreldre

________________________________________________________________________________________

Informasjon om skolen:

Børstad ungdomsskole er en av tre ungdomsskoler i kommunen, og ligger i den østlige delen av byen med gangavstand til sentrum og flott natur. Skoleåret 2020/2021 vil det være rundt 320 elever ved skolen, og vi jobber hardt og målrettet sammen med 45 ansatte for å skape et godt og meningsfullt læringsfellesskap.

Skolen har hovedansvaret for opplæring av elever med annet morsmål enn norsk på ungdomstrinnet i Hamar. I denne sammenhengen er vi tilknyttet Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring, NAFO. I tillegg er vi både en FN+ skole og tilknyttet UNESCO gjennom skolenettverket ASPnet.

Vi er heldige som har den nye Hamar Idrettspark, Børstad kunstgressbane og Børstad frisbeegolf park som nærmeste naboer. 

 

Børstad ungdomsskole