SKOLENE STENGT F.O.M FREDAG 13. MARS

Til alle elever og foresatte på Børstad ungdomsskole.Vaner som forebygger smitte

Regjeringen har besluttet at alle landets barnehager og skoler skal være stengt til og med 13. april. Perioden kan bli forlenget. 

Det er også bestemt at både skriftlige og muntlige eksamener på 10.trinn er avlyst. 

Ansatte ved skolen har utarbeidet fjernundervisning for alle elever, og er i disse dager godt i gang med kontakt med elevene via digitale flater.

Dersom dere har umiddelbare spørsmål rundt stengingen av Børstad ungdomsskole, kan dere ta kontakt med undertegnede. Henvendelser rundt de skolefaglige oppleggene, retter dere til kontaktlærer.

Vi minner om det store ansvaret vi alle har for å bremse smittespredningen, og som foreldre er det viktig å hjelpe egne barn med dette. Sørg for at ungdommene ikke søker sammen, i hjemmene eller ute i byen. La de bruke digitale flater, både til skolearbeid og sosial kontakt. Turer ute anbefales, enten alene eller sammen med noen du bor sammen med. Det er viktig å ha gode daglige rutiner, slik at vi kan holde denne veldig annerledes hverdagen gående, så lenge myndighetene finner det nødvendig.

Vi håper dere alle forstår nødvendigheten av disse drastiske tiltakene og at dere sørger for at alle elevene følger de råd og regler som gjelder for perioden med fjernundervisning.

Med vennlig hilsen Ole Christian Hem og Ann Kristin Paulsberg, Børstad ungdomsskole

 

 

____________________________________________________________________________________

Besøksadresse:
Furnesvegen 115, 2318 HAMAR

Telefon: 62 56 35 75
Epost: borstad-uskole@hamar.kommune.no

Velkommen til Børstad!

Børstad ungdomsskole er en av tre ungdomsskoler i kommunen, og ligger i den østlige delen av byen med gangavstand til sentrum og flott natur rundt oss. Vi jobber hardt og målrettet sammen med 45 ansatte for å skape et godt og meningsfullt læringsfellesskap.

Det er viktig for oss å være et trygt og godt sted for elevene. Hvert skoleår starter med bli-kjent aktiviteter på 8. trinn, 9. trinn reiser på tur med en overnatting i telt ved Nybusjøen, mens 10. trinn fortsetter en lang tradisjon med en lengre dannelsesreise i løpet av høsten. Som erstatning for tur til Polen (Hvite busser), reiste elevene i 2019 på en tre dagers tematur til Utøya.

Skolen har hovedansvaret for opplæring av elever med annet morsmål enn norsk på ungdomstrinnet i Hamar. I denne sammenhengen er vi tilknyttet Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).

Vi er heldige som har den nye Hamar Idrettspark, Børstad kunstgressbane og Børstad frisbeegolf park som nærmeste naboer. Sammen med en ny og innholdsrik skolegård borger dette for masse aktivitet utendørs.

Børstad ungdomsskole