Til alle elever og foresatte på Børstad ungdomsskole.
29.5 kom det en ny smittevernsveileder som slår fast at vi er i GUL smitteberedskap, noe som tilsier vi at vi kan åpne for at hele klasser er samlet i samme rom igjen. http://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ 

Vi regner med å starte det nye skoleåret 17.august med samme beredskap, men legger ut informasjon fortløpende dersom situasjonen endrer seg. 

Informasjon fra rektor:https://www.hamar.kommune.no/getfile.php/13497657-1590755465/Filer/Informasjon%20om%20skoletilbud%20fra%2002.06.2020%20B%C3%98RSTAD%20UNGDOMSSKOLE.pdf

GOD SOMMERFERIE!

Med vennlig hilsen Ole Christian Hem og Ann Kristin Paulsberg, Børstad ungdomsskole

_______________________________________________________________________________

Velkommen til Børstad!

Børstad ungdomsskole er en av tre ungdomsskoler i kommunen, og ligger i den østlige delen av byen med gangavstand til sentrum og flott natur rundt oss. Vi jobber hardt og målrettet sammen med 45 ansatte for å skape et godt og meningsfullt læringsfellesskap.

Det er viktig for oss å være et trygt og godt sted for elevene. Hvert skoleår starter med bli-kjent aktiviteter på 8. trinn, 9. trinn reiser på tur med en overnatting i telt ved Nybusjøen, mens 10. trinn fortsetter en lang tradisjon med en lengre dannelsesreise i løpet av høsten. Som erstatning for tur til Polen (Hvite busser), reiste elevene i 2019 på en tre dagers tematur til Utøya.

Skolen har hovedansvaret for opplæring av elever med annet morsmål enn norsk på ungdomstrinnet i Hamar. I denne sammenhengen er vi tilknyttet Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).

Vi er heldige som har den nye Hamar Idrettspark, Børstad kunstgressbane og Børstad frisbeegolf park som nærmeste naboer. Sammen med en ny og innholdsrik skolegård borger dette for masse aktivitet utendørs.

Besøksadresse:
Furnesvegen 115, 2318 HAMAR

Telefon: 62 56 35 75
Epost: borstad-uskole@hamar.kommune.no

Børstad ungdomsskole