Inngangspartiet i LundboBrennbakkvegen 27, 2318 Hamar
Telefon: 62 56 33 68
Styrer: Gerd Eli Woldstad
Ass. styrer: Guri Anne Scheie

Årsplanen vår.

Lundbo barnehage er Hamars største og nyeste barnehage. Vi startet opp med 6 avdelinger i august 2017. 

Våre 6 avdelinger har gode, lyse, fine avdelingsrom med garderobe, stellerom og vognrom i nær tilknytning til hver avdeling. Barnehagen har også store, moderne fellesrom som kan benyttes til både fysisk aktivitet, formingsaktiviteter, ro, lesing med mer.

  • Lundbo er åpen fra 07.00 – 16.30.
  • Det er mulighet for å ha redusert plass. 
  • Mat serveres minimum tre dager pr uke.

Utelek i LundboBeliggenhet

Barnehagen ligger sentralt i forhold til sentrum og Ankerskogen sitt friområde, som vi benytter oss av hver uke. Barnehagen har et stort og innholdsrikt uteområde med muligheter for ski- og akeaktiviteter, både utenfor og innenfor gjerdet vinterstid. 

Vår, sommer og høst byr på store muligheter for fysisk aktivitet, og vi har frukttrær og bærbusker, samt en stor fin grønnsakshage.

Bemanning

Vi har totalt 11 pedagoger med barnehagelærerutdanning i tillegg til mange assistenter med fagarbeiderutdanning, dette skaper et trygt og godt faglig og utviklende miljø i barnehagen.

Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk

Mål:

  • Trygghet og trivsel for små og store.
  • Vi skal gi barna gode utviklingsmuligheter.


Mer om oss:

  • Innelek i LundboVi utnytter vårt store og flotte uteområde til lek og aktiviteter
  • Vi jobber med språk og mangfold
  • Vi har et nært og godt samarbeid mellom avdelingene
  • Vi er på tur hver uke
  • Vi har eget opplegg tilrettelagt for de eldste barna

Vi ønsker alle interesserte velkommen til å besøke barnehagen!

Ring gjerne på forhånd.

Vinter i Lundbo barnehage