Vi lager snømann!Brennbakkvegen 25, 2318 Hamar
Telefon: 62 56 33 68
Styrer: Gerd Eli Woldstad

Lundbo har 6 avdelinger og er Hamars største barnehage. Barnehagen ligger sentralt i forhold til sentrum og Ankerskogen friområde, som vi vil benytte oss av hver uke.

Lundbo er åpen fra 07.00 – 16.30.
Det er mulighet for å ha redusert plass. Vi tilbyr smøremåltid hver dag.

Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk

Mål:

  • Fornøyde barn og foreldre
  • Vår barnehage skal være et godt sted å være for barn, foreldre og personale.
  • Vi ønsker å skape et trygt og stimulerende miljø for barna i barnehagen.

Mer om oss:

  • Vi utnytter vårt store og flotte uteområde til lek og aktiviteter
  • Vi jobber spesielt med språkstimulerende og motoriske aktiviteter
  • Vi har et nært og godt samarbeid mellom avdelingene
  • Vi er på tur hver uke
  • Vi har eget opplegg tilrettelagt for de eldste barna
  • Vi er Miljøfyrtårnsertifisert

Vi ønsker alle interesserte velkommen til å besøke barnehagen! Ring gjerne på forhånd.

Lundbo barnehage - Frederik Garshols foto.