Rigel 1, 2316 HAMAR
Telefon: 62 56 33 70/71
Telefon nummer Småtrolla: 910 08 359
Telefon nummer Furubergtrolla: 948 77 480 

Kos ute i Furuberget barnehage.Styrer: Gunn Pronk        

Visjon: et trygt sted å være for å leke og lære!

Om oss:

 • Furuberget barnehage er en kommunal barnehage godkjent for 27 barn i alderen 1-6 år. Barnehagen startet opp i september 1981 og ligger i kanten av Furuberget med flott utsikt over Mjøsa.
 • 9 barn på småbarnsavdelingen.
 • Barnehagens åpningstid er 07.15 – 16.30
 • Vi har to matdager pr uke.
 • Vi setter fokus på trygg tilvenning og finne gode og fleksible løsninger til barnets beste.
 • Vi er fleksible i forhold til organisering av barnegruppene. Sammensetningen kan variere fra år til år. Barn som søker barnehage har i de siste årene blitt yngre og dette må vi ta hensyn til. Alder og funkjsonsnivå blir viktige rammer, utstyr og opplegg må legges til rette.

 
Hva skjer i Furuberget barnehage:

 • Mye utelek og turer i nærområdet, og Furuberget blir ukentlig benyttet som arena for lek og læring.
 • Aldersadekvate grupper fast hver uke. Gruppene driver med ulike aktiviteter.
 • De eldste barna får  samlinger med Tarkus - barnas trafikkvenn, skøyter i ishallen og skoleforberedende aktiviteter.
 • Ute i barnehagen er det mangfold i leken. Vinterstid er det bare å ta med seg ski om en ønsker.
 • Vi deler barna inn i mindre grupper flere ganger i uka. Noen er på tur, og andre er i ulike lekegrupper. 
 • Vi er en flerkulturell barnehage, og ser på mangfold som en ressurs som gir barnehagen verdifull kunnskap og forståelse.
 • Furuberget er sertifisert som miljøfyrtårn. Vår miljøprofil: RESPEKT FOR NATUREN OG ALT LEVENDE.
 • Vi deltar på realfagssatsning, og språk og begrepsinnlæring er også satsningsområde.
 • Vi har ukentlige lesegrupper.
 • Gjennom året har vi ulike tradisjoner: buffet for foresatte og barn, fargefest, dagen gryr i Furuberget, Lucia arrangement, julebord for barn og personale, nissefest, besteforeldrefest, hattefest, påskelunsj og sommerfest.

Kom innom: 
Du er hjertelig velkommen for å besøke oss. Ring gjerne på forhånd slik at vi kan avsette tid til å snakke med deg og vise deg rundt.