Eksteriørbilde fra Hempa barnehageOluf Melvoldsgt. 45, 2318 Hamar
Telefon: 62 56 33 72
Styrer: 
Reidun.johansen@hamar.kommune.no

Barnehagens åpningstid: 07.15-16.30
Årsplan 2018 - 2019 

Hempa barnehage er en 4-avdelings barnehage med barn i alderen 0 – 6 år.

Gruppesammensetningen vil variere fra år til år avhengig av barnas alder og antall søkere. I år er gruppesammensetningen slik:
 

 • Knotten:       18 barn i alderen 4-6 år
 • Knaggen:     15 barn i alderen 3-4 år
 • Kvisten:       14 barn i alderen 2-3  år
 • Knerten:      12 barn i alderen 1-2 år

Hempas visjon:       Sammen skaper vi gode øyeblikk

Om oss:
Hempa barnehage er en kommunal barnehage som åpnet høsten 1970. De første 35 årene var Hempa en 2-avdelings barnehage. I 2004/2005 ble barnehagen bygget ut med to småbarnsavdelinger (14 barn pr avd). Barnehagen ligger i blokk- og rekkehusbebyggelsen på  Børstad . Vi har gangavstand til de landlige omgivelsene rundt Børstad gård, lekeplassen på Disen, Hamar Park, Tjuvholmen og ”Tiger`n” ved Rollsløkken. Vi går også turer til sentrum hvor vi jevnlig er innom Kulturhuset, biblioteket og Kunstbanken. Koigen og strandområdene langs Mjøsa er også populære turmål. Vi har et stort uteområde som benyttes til allsidig lek og aktivitet året rundt. Om vinteren benyttes uteområdet mye til ski- og akeaktivitet..

Vi har i mange år hatt barn fra språklig- og kulturelle minoriteter og ser på det som en berikelse for vår barnehage

VI HAR FOKUS PÅ:

 • Trygg tilvenning for de yngste      
 • "Elgklubben" - et opplegg for de eldste barna siste året før skolestart
 • Skape gode lekemiljøer
 • Fokus på språk- og språkstimulering
 • Mye utelek
 • Ukentlige turer
 • Samarbeid mellom avdelingen
 • Stabilt personale med 7 erfarne pedagoger, kompetente fagarbeidere og assistenter                                                                                                                       

Satsningsområder:

Språkutvikling

 • Barna skal utvikle et rikt og variert språk ut fra den enkeltes forutsetning

Sosial kompetanse

 • Barna skal kommunisere godt, og samhandle med andre i ulike situasjoner

Personalutvikling

 • Hempa barnehage skal framstå som en helhet, med ei personalgruppe som  jobber mot felles mål