Eksteriørbilde fra Hempa barnehageOluf Melvoldsgt. 45, 2318 Hamar
Telefon: 62 56 33 72
Styrer: 
Reidun.johansen@hamar.kommune.no

Barnehagens åpningstid: 07.15-16.30
Årsplan 2020 - 2021 

Hempa barnehage er en 4-avdelings barnehage med barn i alderen 0 – 6 år. Gruppesammensetningen vil variere fra år til år avhengig av barnas alder og antall søkere. I år er gruppesammensetningen slik: 

  • Knotten:       18 barn i alderen 4-6 år
  • Knaggen:     18 barn i alderen 3-4 år
  • Kvisten:       12 barn i alderen 2-3  år
  • Knerten:      12 barn i alderen 1-2 år

Satsningsområder:
Relasjoner

Mål for Hempa:
Personalet på Hempa skal møte alle barn med tillit og respekt

Om oss:
Hempa barnehage er en fire avdelingsbarnehage som ligger på Børstad. Vi er et stabilt personale med 7 erfarne pedagoger, kompetente fagarbeidere og assistenter. 

Vi har et stort uteområde som benyttes til allsidig lek og aktivitet året rundt. Om vinteren benyttes uteområdet til ski- og vinteraktiviteter. Barnehagen ligger rett ved landlige områder samtidig som den er sentral. Vi har gangavstand til Børstad gård, Børstad lunden og lekeplassen på Disen.

Vi tilbyr mat tre ganger i uka.

VI HAR FOKUS PÅ:

  • Trygg tilvenning 
  • "Elgklubben" - et opplegg for de eldste barna siste året før skolestart
  • Skape gode lekemiljøer
  • Språk- og språkstimulering
  • Uteliv og turer tilpasset de ulike aldersgruppene
  • Samarbeid mellom avdelingene