Hol barnehage - EKSTERIØRBILDEHolsveien 45, 2315 HAMAR
Telefon: 904 75 312
Styrer: Anne Nordsveen 
 

Kontaktinformasjon til avdelingene:

 • Månetoppen: 91 75 21 75
 • Kvisten: 95 41 14 58
 • Nøtteliten: 91 75 01 94

Barnehagens åpningstid: kl. 07.30 – 16.30

Hol barnehage er en 3-avdelingsbarnehage med barn i alderen 1 - 6 år. Gruppesammensetningen vil variere fra år til år avhengig av barnas alder og antall søkere. I år er gruppesammensetningen slik:

 • Månetoppen: 19 barn i alderen 3-5 år
 • Kvisten har 16 barn i alderen 2-4 år
 • Nøtteliten har 11 barn i alderen 1-3 år

Vår visjon: 
«HOL BARNEHAGE SKAL VÆRE ET STED SOM ER TRYGT, LEKENDE OG LÆRENDE.»

Satsningsområder er:

Vi er med i forbedringsarbeidet «Kultur for læring» og har et spesielt fokus på inkluderende barnehagemiljø.
Satsningsområder er språkutvikling og gode relasjoner. Vi ønsker at LEKEN skal dominere barnas hverdag i barnehagen. Det er viktig at barna finner livsglede og vi vil gi hvert enkelt barn følelsen av at de betyr noe i fellesskapet.

Vi har fokus på:

 • Trygg tilvenning
 • Gullklubben – et opplegg for de eldste barna siste året før skolestart
 • Uteliv og turer tilpasset de ulike aldersgruppene
 • Å skape gode lekemiljøer
 • Språk og språkstimulering
 • Aldersinndelte klubber
 • Felles opplevelser

Mål:

 • Språkutvikling: Barna skal utvikle et rikt og variert språk ut fra den enkeltes forutsetning
 • Sosial kompetanse: Barna skal kommunisere godt, og samhandle med andre i ulike situasjoner

Litt mer om oss:

Hol barnehage ligger øverst på Holsjordet rett ved Furuberget. Her har vi utsikt over hele Hamar og Mjøsa. Opprinnelig har huset tilhørt en storgård med en historie som strekker seg tilbake 1548. Vi pusset opp og bygget ut bygningen i 2017. Bygget fremstår i dag nytt og delikat.

Barnehagen ligger i et rolig område med lite biltrafikk og Furuberget som nærmeste nabo. Vi bruker ofte skogen og vår egen leirplass rett ved barnehagen. Vi har en fantastisk flott utelekeplass og vi har en egen fotballbane/skøytebane, «bob/akebane om vinteren og gode muligheter for å gå på ski. Vi har egne frukttrær i hagen. Vi kan plukke både plommer, pærer og epler om høsten, i tillegg til rips, solbær og bringebær. Hver avdeling har egen kjøkkenhage. Det finnes også en egen gapahuk innenfor gjerdet vårt som benyttes jevnlig til bålkos og eventyrstunder.

 • 3 matdager i uka hvor vi legger vekt på det pedagogiske rundt barnas medvirkning og deltakelse i matlagingen.
 • Vi har et godt arbeidsmiljø med både menn og kvinner
 • Vi er partnerbarnehage – vi tar imot studenter fra høgskolen i innlandet
 • Barnehagen er miljøsertifisert og har et tett samarbeid med Hamar Naturskole.

  Personalsamarbeid:

  Hol barnehage skal fremstå som en helhet, med en personalgruppe som jobber mot felles mål!   

  Foreldresamarbeid:

  Vi ønsker et positivt og utviklende samarbeid med foreldrene, bygd på gjendsidig tillit og ønske om at hol skal være en god barnehage for barn, foreldre og ansatte.