Hol barnehage omgitt av trær.Holsveien 45, 2315 HAMAR
Telefon: 904 75 312
Styrer: Anne Nordsveen

Barnehagens åpningstid: Kl. 07.15 – 16.30.

Litt om oss:
Hol barnehage ligger øverst på Holsjordet rett ved Furuberget. Her har vi utsikt over hele Hamar og Mjøsa. Opprinnelig har huset tilhørt en storgård med en historie som strekker seg tilbake til 1548. Stedets rike historie er en inspirasjon til å knytte nåtid og fortid sammen i ulike pedagogiske opplegg. Vi er en barnehage med 3 avdelinger – i 1-3 års avdelingen er det plass til 9 barn og i 3-5 års avdelingene er det plass til 18 barn.

Barnehagen ligger i et rolig område med lite biltrafikk og Furuberget som nærmeste nabo. Vi bruker ofte skogen og vår egen leirplass rett ved barnehagen. Både barn og voksne setter stor pris på at barnehagen ligger i et naturområde. Vi har en fantastisk flott utelekeplass og vi har egen fotballbane/skøytebane, «bobbane» om vinteren og gode muligheter for å gå på ski. Vi har egne frukttrær i hagen. Vi kan plukke både plommer, pærer og epler om høsten, i tillegg til rips, solbær og bringebær. Hver avdeling har også egen kjøkkenhage. Det finnes en gapahuk innenfor gjerdet vårt som benyttes jevnlig til bålkos og eventyrstunder. Vi er miljøsertifisert og har et tett samarbeid med Hamar Naturskole.

VÅR VISJON: «Et trygt sted å være for å leke og lære!»

 

Vi i Hol barnehage ønsker:

 • at barnehagen skal være et sted der barn og voksne trives sammen
 • å gi hvert enkelt barn nærhet, omsorg og anerkjennelse
 • at alle barna skal ha venner
 • å bidra til at barna tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og holdninger
 • AT LEKEN SKAL DOMINERE HVERDAGEN

VÅRE SATSNINGSOMRÅDER ER:
1. «Lek og vennskap»

2. «Språk – Språkutvikling»
3. «Natur – miljø – bevegelse»

Baking i barnehagen Dyrking av grønne vekster.

 • Vi har som mål å utvikle et miljø der vi tar utgangspunkt i hva som er viktig for venners samvær og ikke minst gir barna TID til å utvikle sitt vennskap. Tid til å ta vare på hverandre, glede hverandre og vise omsorg for hverandre.
 • Sosial kompetanse er også et område vi har i fokus hele tiden.
 • Vi har egen Gullklubb – det er en aktiv førskoleklubb for de eldste barna. Gullklubben har en fast klubbdag i uka hvor det er samlinger med ulike opplegg, turer, gå på skøyter/ski osv.
 • Vi kan tilby 2 matdager i uka hvor vi legger stor vekt på det pedagogiske rundt barnas medvirkning og deltakelse i matlagingen. Vi legger også vekt på måltidets betydning for trivsel og sosialt fellesskap. 
 • Vi har et godt arbeidsmiljø med både menn og kvinner.
 • Vi ønsker et positivt og utviklende samarbeid med foreldrene, bygd på gjensidig tillit og ønske om at Hol skal være en god barnehage for barn, foreldre og ansatte.
 • Barnehagens fleksible planløsning gjør at vi kan variere gruppesammensetningene fra år til år avhengig av barnas alder og søkermasse.

Fotballmoro i barnehagen Godt vennskap i barnehagen