Hol barnehage - EKSTERIØRBILDEHolsveien 45, 2315 HAMAR
Telefon: 904 75 312
Styrer: Anne Nordsveen

Barnehagens åpningstid: kl. 07.30 – 16.30
Barnehagens årsplan 2018 - 2019

 • Hol barnehage er en 3-avdelingsbarnehage med barn i alderen 1-6 år.
 • Gruppesammensetningen vil variere fra år til år avhengig av barnas alder og antall søkere.
 • I år er gruppesammensetningen slik:
  • Månetoppen: 18 barn i alderen 4 – 6 år.
  • Kvisten: 12 barn i alderen 1 – 3 år.
  • Nøtteliten: 9 barn i alderen 1 – 2 år.
Litt om oss:
Hol barnehage ligger øverst på Holsjordet rett ved Furuberget. Her har vi utsikt over hele Hamar og Mjøsa. Opprinnelig har huset tilhørt en storgård med en historie som strekker seg tilbake 1548. Vi pusset opp og bygget ut bygningen i 2017. Bygget fremstår i dag nytt og delikat.
 
Barnehagen ligger i et rolig område med lite biltrafikk og Furuberget som nærmeste nabo. Vi bruker ofte skogen og vår egen leirplass rett ved barnehagen. Vi har en fantastisk flott utelekeplass og vi har en egen fotballbane/skøytebane, «bob/akebane om vinteren og gode muligheter for å gå på ski.

Vi har egne frukttrær i hagen. Vi kan plukke både plommer, pærer og epler om høsten, i tillegg til rips, solbær og bringebær. Hver avdeling har egen kjøkkenhage. Det finnes også en egen gapahuk innenfor gjerdet vårt som benyttes jevnlig til bålkos og eventyrstunder. 
 
Barnehagen er miljøsertifisert og har et tett samarbeid med Hamar Naturskole.
 
VÅR VISJON: «TRYGG, LEKENDE, LÆRENDE»
Satsningsområder er: Språkutvikling og sosialkompetanse

Vi har fokus på:
 • trygg tilvenning for de yngste barna
 • «gullklubben» - et eget opplegg for de eldste barna før skolestart
 • å legge til rette for god lek inne og ute – skape gode lekemiljøer
 • at leken dominerer hverdagen i barnehagen
 • språk- og språkstimulering 
 • ukentlige turer
 • felles opplevelser
 • samarbeid mellom avdelinger
Vi kan tilby: 
 • 2 matdager i uka hvor vi legger vekt på det pedagogiske rundt barnas medvirkning og deltakelse i matlagingen. 
 • vi har et godt arbeidsmiljø med både menn og kvinner
 • vi er partnerbarnehage – vi tar imot studenter fra høgskolen i innlandet            
Foreldresamarbeid: 
Vi ønsker et positivt og utviklende samarbeid med foreldrene, bygd på gjensidig tillit og ønske om at hol skal være en god barnehage for barn, foreldre og ansatte.