Telefon: 62 56 33 74/62 56 33 75
Adresse: Andevegen 15, 2323 Ingeberg
Styrer: nina.stensrud@hamar.kommune.no

Ingeberg barnehage er en 2 avdelings barnehage som tar imot barn fra 1 – 5 år. Barnehagens åpningstid er kl 07.15 - 16.30. Vi er sertifisert som miljøfyrtårn i 2011.

Årsplan 2015 - 2016.

Beliggenhet:
Ingeberg barnehage ligger på Ingeberg boligfelt, like i nærheten av Ingeberg skole. Vi har fine naturområder i gangavstand til barnehagen. Immerslundmarka og området rundt hoppbakken brukes mye hele året. Om vinteren, når fotballplassen er islagt, kan vi gå på skøyter der. Takket være et godt samarbeid med Ingeberg skole, får vi lov å bruke gymsalen, og den bruker vi tre til fire ganger i uka.

De aller fleste barna som går hos oss, skal begynne på Ingeberg skole. Nærheten til skolen, og bruken av fasilitetene deres er noe som bidrar sterkt til å gjøre skolestarten tryggere.

Barnehagens visjon: ”Sammen skaper vi gode øyeblikk”
Personalet har tro på at framgang avler framgang gjennom at vi først og fremst ser på barnets sterke sider og muligheter. Vi tar utgangspunkt i et positivt syn i samspillet rundt læring og ønsket om å forsterke den.
Ingeberg barnehage legger stor vekt uteliv. Beliggenheten gir utgangspunkt for gode turopplevelser. Vi har vår egen plass i Immerslundmarka. Her utforsker vi området og barna er bestandig glade for disse turene.
 

Om vinteren er det kaldt og glatt i marka, da bruker vi tida i barnehagen, hoppbakken eller ”Furutoppen”. "Furutoppen" er et friområde som ligger inntil barnehagens uteområde. Dette er med på å gjøre lekeplassen vår mye mer spennende og attraktiv. Om vinteren aker vi og hopper på ski der. Om våren, sommeren og høsten er det en spennende plass for lek og utforskning. Fra toppen kan vi skimte Mjøsa.

Barnehagen har egen hjemmeside gjennom Barnehageforum. Linken finner dere til høyre på denne siden.

Historikk:
Ingeberg barnehage startet opp i 1981 som en 1 ½ - avdelings barnehage for barn i alderen 3 - 7 år. I 1991 ble barnehagen bygd ut og den fikk da to avdelinger. Vi har plass til 37 barn. I 2008-2009 ble barnehagen oppusset og fikk lyse og trivelige lokaler.

Vi har fleksible barnehageplasser. Det betyr at det er mulig å søke 3 og 4 dagers tilbud i tillegg til halv og hel plass. Vi tilpasser vårt tilbud i nært samarbeid med den enkelte families og det enkelte barns behov så langt det lar seg gjøre pedagogisk og kvalitetsmessig. I tillegg er det mulig å kjøpe enkeltdager dersom kapasiteten fra dag til dag tillater det.