Telefon: 62 56 33 74 
Adresse: Andevegen 15, 2323 Ingeberg
Styrer: Bjørn Kløvning
Telefon: 62 56 33 75
 
Ingeberg barnehage er en 2-avdelings barnehage som tar imot barn fra 1 – 5 år. Barnehagens åpningstid er kl. 07.15 - 16.30.  Vi er sertifisert som miljøfyrtårn i 2017. 
 
Beliggenhet 
Barnehage på tur - illustrasjon fra Adobe StockIngeberg barnehage ligger på Ingeberg boligfelt, like i nærheten av Ingeberg skole. Vi har fine naturområder i gangavstand fra barnehagen. Immerslundmarka og området rundt hoppbakken brukes mye hele året.

Om vinteren, når fotballplassen er islagt, kan vi gå på skøyter der. Takket være et godt samarbeid med Ingeberg skole, får vi lov å bruke gymsalen.
Furutoppen som er et friområde som ligger inn til barnehagens uteområde.

Dette er med på å gjøre lekeplassen vår mye mer spennende og attraktiv. Om vinteren aker vi og hopper på ski der. Om våren, sommeren og høsten er det en spennende plass for lek og utforskning. Fra toppen kan vi skimte Mjøsa.
 
De aller fleste barna som går hos oss, skal begynne på Ingeberg skole. Nærheten til skolen, og bruken av fasilitetene deres er noe som bidrar sterkt til å gjøre skolestarten tryggere.
 
Syngende barnehage
Ingeberg barnehage er en «Syngende barnehage». Det betyr at vi forplikter oss til å ha ekstra fokus på sang og musikk i barnehagen. Sang og musikk i barnehagen er viktig for både språkutvikling, kreativitet og sosialt fellesskap. Derfor ønsker vi å ha et sterkt fokus på musikk.
 

 
Livsgledebarnehage
Vi har også blitt «Livsgledebarnehage». Det innebærer at vi skal ha samarbeid med en eldreinstitusjon/sykehjem. Vi har etablert et samarbeid med Finsalhagen Omsorgssenter. Vi tar med en barnegruppe på besøk dit, og har forskjellige aktiviteter med de eldre som bor der.
 
Vi er en barnehage med mye kompetanse og erfaring i personalgruppen. 5 av 8 fast ansatte er utdannet barnehagelærer, og 2 er utdannet barne- og ungdomsarbeidere. Vi er partnerbarnehage med høgskolen i Innlandet. Vi tar imot barnehagelærerstudenter gjennom hele året. Det innebærer bl.a. at vi hele tiden må ha fokus på vår egen praksis, og følge med i utviklingen innenfor barnehagefeltet.
 
Vi har medarbeidere som er gode på å fylle dagene med mye omsorg, læring, glede og humor.